Status


Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu działa na podstawie:

  1. Ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej /D.U. Nr 91 poz.408 z 1991r. z późniejszymi zmianami/
  2. Statutu uchwalonego przez Radę Społeczną Uchwałą Nr 2/98 z dnia 19 sierpnia 1998r. z późniejszymi zmianami.
  3. Obowiązujących przepisów dotyczących samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i państwowych jednostek organizacyjnych.

Zespół posiada osobowość prawną.
Organem założycielskim jest Rada Powiatu w Zwoleniu.

Obszarem działania Zespołu jest obwód zapobiegawczo-leczniczy, obejmujący ludność zamieszkałą na terenie miasta i gminy Zwoleń, a w zakresie opieki specjalistycznej i pomocy doraźnej również gminy: Przyłęk, Policzna, Tczów, Kazanów.
Celem Zespołu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych, zapobieganie powstawaniu chorób i urazów, promowanie zdrowia oraz dokształcanie osób wykonujących zawody medyczne.
Podstawowym zadaniem Zespołu jest zapewnienie ludności zamieszkałej na w/w obszarze dostępności świadczeń zdrowotnych.

Zespołem kieruje Dyrektor - lek. med. Krzysztof Jarosz.

Organem opiniodawczym i doradczym Dyrektora jest Rada Społeczna.

Informacja wytworzona przez:
Mateusz Pisarski
email: mpisarski@finn.pl tel.:+48 (42) 684-98-91 fax: +48 (42) 684-98-92
, w dniu:  19‑04‑2007 15:44:44
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Mateusz Pisarski
email: mpisarski@finn.pl tel.:+48 (42) 684-98-91 fax: +48 (42) 684-98-92
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
19‑04‑2007 15:44:44
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive